De belangrijkste factor is het papier waarop de ‘inline cold foil’ techniek toegepast wordt. Inline cold foil wordt bijna altijd toegepast op een gestreken papiersoort. Hoe glanzender en/of meer gestreken de papiersoort is, hoe hoger het glanseffect van de folie en dus hoe groter het spiegel- of metaleffect. De hoogste glans wordt bereikt op gesatineerd MC of andere hoogglanzende papiersoorten. De toepassing op een mat MC geeft een matter resultaat. Voor karton geeft sulfaatkarton de beste resultaten. Ook de dispersielak die toegepast wordt geeft verschillende resultaten. Een glans dispersielak of een matte dispersielak geeft een duidelijk verschil. Extra afwerking met UVlak of glanslaminaat verhoogt nog het algemene glanseffect. Het is aangeraden om overleg te hebben over de papiersoorten en om drukwerkmodellen op te vragen om tot een optimaal resultaat te komen. Onze voorbeeldbrochures zijn gedrukt op gesatineerd MC met een glans dispersielak afwerking en er zijn eveneens pagina’s voorzien van glans / matlaminaat en softtouch-dispersielak.

Sinds 2015 zijn er ook mogelijkheden om koudfolie op een aantal ongestreken papiersoorten te drukken, uitermate geschikt voor wenskaarten of bijzondere verpakkingen. We laten u graag een aantal inspirerende voorbeelden zien.

We hebben een handig document gemaakt “how to cold foil’ dat u kan opvragen via email. De basisaanlevering is een hoge resolutie PDF opgemaakt in 4 kleuren + een 5de kleur (voor de folie) en met de nodige afloop.

PDF kan gedownload worden via onderstaande linken:

Nederlands : how_to_cold_foil
Frans : how_to_cold_foil
Engels : how_to_cold_foil

Op tweewekelijkse basis maken we echte ‘inline cold foil’ persproeven aan een interessant tarief.

Klik hier voor Prijzen & Info drukproef

Inline cold foil / koudfolie wordt toegepast op een groot formaat 70×100 drukpers. We bieden op wekelijkse basis ook combinatie-drukvormen aan waarbij we klanten de kans geven om hun kleinere oplages (500 ex en 500 meer) verzameld te laten drukken aan scherpe tarieven en dit op een vaste papiersoort. 

Klik hier voor Prijzen en info combinatiedrukvorm met koudfolie

Ja en nee. De prijs van het folie-drukwerk hangt in belangrijke mate af van 2 factoren. De eerste factor is de enkel- of dubbelzijdige toepassing van ‘inline cold foil’ in uw drukwerk. Bovendien bij een dubbelzijdige folietoepassing moeten we een droogtijd van 12 tot 24u respecteren tussen de 2 drukgangen en is het folieverbruik hier hoger.
De tweede factor is de foliebaan die we nodig hebben om uw ontwerp te voorzien van folie. We werken met foliebanen van 25, 50 of 100 cm. Een folierol met een breedte van 100 cm (die dus over een volledig 70×100 cm drukvel loopt) verdubbelt de foliekost tov een 50 cm rol. Bij een hogere oplage kan dit een belangrijk verschil zijn.Het is nuttig om bij uw offerte aanvraag goed aan te geven op welke zijden en/of op welke pagina’s u folie wenst aan te brengen in uw ontwerp. Afhankelijk daarvan kunnen we de positie op een drukvel bepalen en zo de effciëntste foliebaan berekenen. Dus het folieverbruik in de breedte is prijsbepalend en niet het verbruik over de korte zijde dus.

Vraag ons dus steeds om advies om zo een maximaal folieresultaat te kunnen bereiken aan de interessantste prijs.

Vanaf september 2016 zijn we gestart met een revolutionair foliebesparend concept. De nieuwe bijkomende Vinfoil MFU drukunit met koudfolie maakt het mogelijk om met foliebanen van 10 cm te werken, tot 4 foliebanen naast elkaar. Bovendien kunnen we dan een folierol tot 3x over het drukvel laten gaan en zo de tussenliggende ongebruikte folie inzetten in die tweede en derde drukbaan. De mogelijkheden zijn heel erg groot en advies in het voortraject is onontbeerlijk om zo prijsgunstig mogelijk te kunnen werken.

Eén van de grote voordelen van “inline cold foil’ is de mogelijkheid om de folie plaatselijk uit te sparen (lees: weg te laten). Dit kan zeer nauwkeurig en zeer gedetailleerd toegepast worden. Onze voorbeeldbrochure toont daar talrijke voorbeelden van. Het basisprincipe: met de eerste druktoren wordt er een ‘lijminkt’ gedrukt waaraan de folie zich hecht. Vermits die lijminkt heel fijn kan gedrukt worden zijn dunne lijntjes, structuren en kleine lettertypes in folie perfect haalbaar. Op de plaatsen waar geen lijminkt is gedrukt wordt de folie automatisch uitgespaard. Na het hechten van de folie volgt de CMYK bedrukking en de lak.

Ja, dat kan. Het is weliswaar minder gebruikelijk. PMS-inkten op de folie drukken heeft ook niet zoveel zin vermits het metalic-eindresultaat (PMS inkt  bovenop de zilverfolie of goudfolie) totaal anders zal zijn qua kleur. PMS-inkt op de uitgespaarde gedeeltes drukken is natuurlijk zinvoller omdat dan de PMS-kleur keuze bewaard wordt in het eindresultaat. De drukpers heeft 7 druktorens waarvan er 4 vrij ter beschikking zijn (CMYK of 4 PMStinten) voor het drukken in 1 drukgang met folie. De overige torens dienen voor de lijminkt, de folie en als laatste toren een dispersielaktoren.

Folie is niet speciaal krasgevoeliger. Wel is het zo dat eventuele krassen veel meer opvallen in de folie, door de breking van het licht op het ‘metalic’-oppervlak. Bij onzorgvuldig gebruik van drukwerk met ‘cold foil’ kunnen krassen sneller zichtbaar zijn dan bij klassiek drukwerk. Onder onzorgvuldig gebruik verstaan we bijvoorbeeld transport of verzending van drukwerk waarbij de foliezijde voordurend tegen ander drukwerk aanschuurt en zo zichtbare krassen/beschadingen veroorzaakt. Wanneer u denkt dat dit met uw drukwerk het geval zal zijn, kan het nuttig zijn om ons dit te signaleren zodat we u een bijkomende bescherming kunnen aanbieden.
Het is immers perfect mogelijk om drukwerk met ‘inline cold foil’ te voorzien van een extra beschermende UV-lak, glanslaminaat, matlaminaat, structuurlaminaat, …
Bij de toepassing van laminaat moet men rekening houden met het feit dat de folie altijd als eerste gedrukt wordt en dus onder het laminaat te vinden is.

Er zijn mogelijkheden om koudfolie toe te passen op een berperkt aantal ongestreken papiersoorten. Vraag ons advies en voorbeelden.

De bedrukking van enveloppen is enkel mogelijk op aanmaak. De drukvellen worden met inline cold foil gedrukt en nadien verwerkt tot enveloppen. Deze werkwijze is vooral interessant voor hogere oplages.

Ja. De ‘basisfolie’ is zilverfolie. Aangezien zilver een eerder neutrale kleur is kunnen bijna alle metalic effecten (ook goudtinten) bereikt worden door de CMYK-bedrukking op dit zilver. Wit bekomt men dan door de folie plaatselijk uit te sparen (dus het witte papier te laten zien), diep zwart is ook te bereiken door uitsparing en het zwart op het uitgespaarde gedeelte te drukken. Onze voorbeeldbrochures zijn volledig gerealiseerd met zilverfolie. De kleureffecten worden allemaal bereikt door de CMYK bedrukking en de afwerking is met glansdispersielak. Het is eveneens mogelijk om goudfolie op dezelfde manier te gaan toepassen. Deze kostprijs is identiek. Er bestaan eveneens talrijke types holografische folies, waarbij de ‘rainbow’ folie het meest toegepast wordt. Deze specifieke folies hebben wel een hogere kostprijs.

Leveringstermijnen en minimumhoeveelheden hiervoor zijn altijd in overleg.

Ja, wanneer het om onbedrukte folie gaat.
Vermits er in de eerste druktoren met een ‘lijminkt’ gedrukt wordt, kan die ook in een percentage toegepast worden. Dat percentage lijminkt haalt dan slechts een gedeelte van het foliemateriaal van de rol zodat er een oppervlak onstaat dat bestaat uit kleine glinsterende folie-deeltjes. In onze brochure vindt u daar een voorbeeld van. Neen, wanneer dat foliepercentage / folieraster nadien nog bedrukt wordt met CMYK. Wanneer een folieraster bedrukt wordt met CMYK, zijn de resultaten onvoldoende stabiel bij oplages van 300 vel en meer en komt er een soort afzetting / ophoping op de drukvellen. Daarom dat we het gebruik van een folieraster afraden wanneer er overheen gedrukt moet worden. In bepaalde brochures of voorbeelddrukwerk kan u wel nog een bedrukt folieraster toegepast zien. In nieuwe opdrachten wordt dit – gezien de grote complexiteit en instabiliteit op de drukpers – niet meer toegepast bij hogere oplages.
Bij toepassing van folie-percentages is het dus raadzaam om ons een bestand ter controle aan te bieden vooraleer de drukopdracht aangevangen wordt. We geven u graag advies om een optimaal resultaat te krijgen.

De folie wordt bedrukt met CMYK-inkten (of PMS) die speciaal aangepast zijn om een goede hechting te hebben op kunststof en folie-ondergrond. Vermits die bedrukking onmiddellijk “inline” gebeurt, gaat er bovendien een dispersielak overheen die het bedrukte foliegedeelte beschermt. Na een droogtijd van +/- 12u kunnen bedrukte vellen verder afgewerkt worden. De hechting en de droging van de bedrukking is ook afhankelijk van de inktbezetting op het folie-oppervlak. Er mag maximaal 250 % CMYK inktbezetting zijn op de folie – dus los van de 100% lijminktbezetting (dus 100% folie).

Concreet voorbeeld

100 % lijminkt (5de kleur) = een volledig zilverfolieoppervlak. Over dit zilverfolieoppervlak volgende bedrukking: C 100 – M 15 – Y 85 – B 25 = 225 % -> inktbezetting OK
100 % lijminkt (5de kleur) = een volledig zilverfolieoppervlak. Over dit zilverfolieoppervlak volgende bedrukking: C 100 – M 90 – Y 85 – B 50 = 325% -> inktbezetting niet OK.

Inline Cold Foil is de correcte term in de Engelse taal.  Internationaal en dus ook in het Nederlands wordt meestal deze technische term aangehouden. Andere termen die meestal op dezelfde techniek duiden in het Nederlands:  koudfolie, drukken op folie, overdrukbare folie, metaaleffect drukwerk, blinkend drukwerk,  foliedruk, zilverfolie druk, goudfolie druk, metaalinkt. In het Engels wordt soms ook over cold foil of metal effect gesproken. In het Frans hebben we het dan over impression metal, impression dorure à froid, effets métalliques. In het algemeen komt de term Metal drukwerk ook meer en meer in gebruik.

Als grafisch bedrijf speelt u ongetwijfeld met het idee om zelf karton of papier aan te leveren bij ons, er koudfolie op te laten aanbrengen, en nadien zelf te gaan bedrukken. Dat kan. Wij maken voor u graag een prijs voor het aanbrengen van koudfolie op uw drukvellen die we dan opnieuw plano uitleveren.

Weliswaar raden we u aan om grondig met ons te overleggen. Het is immers een vak op zich om nadien koudfolie te bedrukken, rekening houdend met de juiste inktbezetting, de droging, de lak, en last but not least de uitdaging om uw drukbeeld te laten passen op de reeds aangebrachte koudfolie. Op prepress-vlak moet u dan de opsplitsing van uw bestanden en de impositie goed bestuderen en bij voorkeur grondig testen.

Maar u mag het drukken aan ons uitbesteden, zoals 99,9% van uw grafische collega’s. Wij bedrukken de koudfolie immers in één enkele drukgang met CMYK of PMS-tinten zodat u ook prijstechnisch een voordeel behaalt door de bedrukking aan ons uit te besteden. Dan kan u nadien de afwerking van de plano vellen nog volledig zelf organiseren en bent u ook zeker dat de verantwoordelijkheid voor de uitstraling van het eindproduct (de koudfolie inclusief de bedrukking en de lak) bij ons komt te liggen. Dat scheelt u een hoop kopzorgen.

Als u plannen in die richting heeft dan zitten we graag met u rond de tafel om de voor- en nadelen van deze werkwijze met u door te nemen zodat u een goede beslissing kan nemen.

Privacy Preference Center