Brepols en Grafische Groep Matthys zetten samen de deuren open, voor boekontwerpers en uitgeverijen.

We ontvangen jullie in kleine groepjes van maximum 8 personen per sessie (Coronaproof).

We doen enerzijds een boekje open over opvallende bindwijzen en anderzijds laten we jou een creatieve koudfolie-druktechniek ontdekken. Boeken worden zo extra verleidelijk.

Ontdek twee productieomgevingen op dé dag voor vakmensen meteenhartvoorboeken.Samendegeurvanpapier,drukinkten lak opsnuiven. Genieten van de klank van draaiende drukpersen en boekbindmachines. Kom netwerken bij een drankje of een kopje koffie. Een uniek moment om samen inspiratie op te doen.

Elke deelnemer gaat naar huis met de handige BOOK BIND CUBE.

DONDERDAG 23/09 | 07/10 | 21/10 | 4/11

Programma:

13u30 I We starten bij Brepols (Tieblokkenlaan 2, 2300 Turnhout)

13u45 I Boekbinden bij Brepols

14u30 I Book Bind Cube: workshop

15u00 I Koudfoliedruk bij Matthys

16u15 I Netwerkmoment bij Brepols

16u30 I Einde

inschrijven via mail: openboekbijbrepols@groepmatthys.com

Deelnamekosten 0 (nul) Euro. Exclusief voor boekontwerpers en uitgeverijen. Graag vermelden welke datum je kiest: DATA NAJAAR 2021: DONDERDAG 23/09 | 07/10 | 21/10 | 4/11

Het programma in .pdf vorm: Uitnodiging_OpenBoek