MILIEUVOORDELEN

De milieu-impact van het gebruik van cold foil/ koudfolie als nieuwe innovatieve techniek is quasi verwaarloosbaar ten opzichte van het gebruik van voor-gemetaliseerd karton in de traditionelere vorige techniek.

Inline cold foil is het perfecte compromis tussen een opvallende, blinkende verkopende verpakking op het schap én aandacht voor het milieu.

PLUSPUNTEN KOUDFOLIEten opzichte van gemetaliseerd karton

  • enkel het fijne alu-laagje hecht zich op het karton, niet het laminaat (dat wordt gerecupereerd op de drukpers)
  • daardoor minder gewicht
  • enkel alu aanwezig waar het zichtbaar moet zijn op het karton
  • geen gebruik van extra dekwit-inkten
  • geen gebruik van UV-inkten of UV-lakken (wel van inkten op vegetale basis)
  • geen verstoring in het recyclageproces van karton door het vermijden van kunststoffen op het oppervlak

Indien 40% van de drukoppervlakte een folie-uitzicht moet hebben, krijgen we volgende waardes in % bezetting van de oppervlakte:

* op basis van het éénzijdig bedrukken van 1000 drukvel karton op 70 x 100 cm

Grafische Groep Matthys produceert uitsluitend met groene stroom o.a. uit eigen zonnepanelen die op het dak van de drukkerij liggen, en we zijn FSC (R) gecertificeerd.

Gemetaliseerd karton

Lijm 100%
Aluminium 100%
Laminaat (Polyester) 100%
Dekwit-inkten 60%
UV-inkten 100%
Vegetale inkten 0%
Toename gewicht 12kg

Karton met coldfoil

Lijm 40%
Aluminium 40%
Laminaat (Polyester) 0%
Dekwit-inkten 0%
UV-inkten 0%
Vegetale inkten 100%
Toename gewicht 0,1kg

RECYCLING

Drukwerk en verpakkingen voorzien van de koudfoliedruktechniek zijn perfect te recycleren. 

Kiezen voor papier en karton voor je communicatie of verpakking is een eerste belangrijke stap. In België en Nederland wordt immers tot 88 % van het papier en karton opnieuw gerecycleerd.  Dat is in Europa een topprestatie.

De tweede stap is erover waken dat de creatieve toevoegingen aan papier en karton het mogelijk blijven maken om het materiaal goed te recycleren. De koudfoliedruktechniek is zo’n toevoeging die prima te recycleren is en mag volgens de scheidingswijzer Oud Papier dus bij de te recycleren massa. De scheidingswijzer voor Nederland vindt u op de website van Papier Recycling Nederland.

Ook in België mag dit papier en karton meegegeven worden met de recycling ophaling. De website van Fost Plus geeft hierover meer informatie.

We hebben zelf de recycleerbaarheid laten testen in een gespecialiseerd labo. Daaruit is gebleken dat alle varianten die we getest hebben heel makkelijk vervezelden, de aangebrachte lijminkt, dispersielak en folie werden prima door het recyclingproces (floating techniek) afgevoerd zoals bij klassiek drukwerk het geval is en ze bleken ook geen verstorende factor tijdens de productie van een nieuw vel papier. 

Er is wel een aandachtspunt betreffende het toevoegen van laminaat/plastificatie. Het glans of mat lamineren van drukwerk of verpakkingen betekent immers dat er “plastic” wordt toegevoegd. In Nederland mag drukwerk waar een plastificatie is aangebracht niet meer bij het oud papier. In België is die scheiding niet zo strikt doorgevoerd en wordt het mee opgehaald met het te recycleren materiaal.

Vraag dus steeds ons advies inzake duurzame keuzes.